SwedishDe genomgår därför fertilitetsbehandlingar ( befruktning utanför kroppen osv.I blommande växter, eftersom simning av manliga gamete är frånvarande på grund av anpassningen till marken, gör pollinering befruktning.

Kvinnliga och manliga gameter släpps ut i vattnet, och manlig gamete är mest mobil.All words2-letter words3-letter words4-letter words5-letter words6-letter words7-letter words8-letter words9-letter words10-letter words11-letter words12-letter words13-letter words14-letter words.

Efter den inre befruktningen kommer ägget att komma ut ur kroppen med ett tjockt skal, medan ägg i yttre befruktning produceras med tunt tertiärt membran eller utan membran.Överlevnad av organismer som är involverade i inre befruktning är högre än överlevnaden av organismer som är involverade i yttre befruktning.Emellertid förekommer befruktning i kroppen annars måste sperma tränga igenom en tjock vägg.