Ifall arbetstagare under sin moderskaps- eller föräldraledighet arbetar för en annan arbetsgivare inverkar detta på dagpenningsbeloppet för den arbetsgivare som betalar lön under ledigheten.Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.Om personen som gjort överföringen till dig inte skrivit något meddelande ser du inte vem som gjort överföringen.

I internetbanken ser du information om kontotransaktioner 13 månader tillbaka i tiden.Den andra arbetsgivarens lönebetalning grundar sig på arbete och berättigar därför inte till moderskaps- eller föräldrapenning.Således börjar moderskapspenningperioden senast.5.

Totalt 5 646,72 euro.Exempelvis betalas dagpenningen för en ledighet som börjar år 2017 betalas alltså på basis av arbetsinkomsterna för skatteåret 2015.Arbetsgivaren kan senare ansöka om semesterkostnadsersättning för den lagstadgade semestertid som samlats under för moderskaps- och föräldraledigheten.