Skutkuje to wysepkami stworzonymi z kamienia Endu nad kamieniem wypełniającym przestrzeń.Oprócz tego, różni się także sposobem generowania biomów.

Ich sukces może oznaczać to, że osiągają wyniki lepsze od rynku wtedy, gdy ten spada, ale gorsze, gdy rośnie.Reszta akcji zostanie podzielona między Susan Thompson Buffett Foundation, oraz trzy inne fundacje, prowadzone przez dzieci Buffetta.

Dolarów w zerokuponowych obligacjach skarbowych, które na koniec zakładu miały osiągnąć wartość 1 mln dolarów.W okresie trwania zakładu Vanguard S P Fund osiągnął skumulowaną roczną stopę zwrotu na poziomie 7,1, natomiast koszyk funduszy wybranych przez Seidesa wygenerował skumulowaną roczną stopę na poziomie 2,2 (według wyliczeń Wall Street Journal).