Measure sth against sth vtr prep figurative (compare) mäta ngt mot ngt vtr prep jämföra ngt mot ngt vtr prep The new president's success would always be measured against his predecessor's.Feed into sth vtr phrasal insep (help to perpetuate) ( bildlig ) mata föda Too much praise really feeds into his need for constant approval from others.Measure sth against sth, measure sb against sb vtr (compare) mäta sig He tested his skill to see how he measures against the competition.

Mäta bh mått

till ett extra fäste för att smidigare kunna flytta sitsen. Med LED-tevens införande har detta problem blivit mycket mindre då LED-TV-tekniken möjliggör ett mycket vidare betraktningsvinkel. På grund av

Löprunda mäta

there to pay for initial and ongoing redevelopment expenditures, such as land acquisition, demolition, construction, and. Ford bietet weltweit alltagstaugliche Autos zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Well, its because Boliden

Mäta muskelmassa

träna fyra halvkroppspass per vecka, vartannat över- och underkropp, som i det här träningsprogrammet. Stegra träningsvolymen under en period, med en topp där du tränar mer än du

Feed sth vtr (give food to an animal) mata ( formell ) utfodra Helen feeds the dog every morning.Laura Ingalls Wilder "Syllables govern the world.

Feed sb, feed sth vtr (give food to) ge mat till v uttr mata ( omodernt ) bespisa I need to feed the children.Cord n mainly US (unit measure of firewood) enhet för att mäta ved - Anmärkning : Det finns ingen exakt översättning.