Zaire och fick namnet efter floden Ebola.Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste.

Plos Current Outbreaks (Public Library of Science).1, de negative fosfationer (HPO42- og H2PO4-) går dog i forbindelse med calcium og danner det næsten uopløselige råfosfat (Ca3(PO4)2).

Michael Faraday, webarchive backup: On Electrical Decomposition Philosophical Transactions of the Royal Society, 1834 (i hvilken Faraday opfinder/skaber ordene elektrode, anode, katode, anion, kation, elektrolyt, elektrolyse ).Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: Sygdomsbyrden i Danmark sygdomme.Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel.