Parallelt med dette får vi også en tiltakende globalisering og stadig større oppmerksomhet på kunnskap og kompetanse som det viktigste konkurransefortrinnet.DEL 2: Kartläggning av problemskapande beteenden.I en slik virksomhet gjennomsyrer kreativiteten alle nivå, individnivået, teamet, virksomheten som organisasjon og virksomhetens forhold til omverdenen.

Uansett er det visse terskelverdier som ikke må overskrides.Derfor er banale forslag vel så viktige å få frem som såkalt unike forslag.For å lykkes med dette er det avgjørende at både ledere og ansatte har langt større vekt på sosial og emosjonell kompetanse.

Det som fremmer erfaringsoverføring, er vår evne til perspektivskifte.Hovedelementene innenfor ledelse i kunnskapssamfunnet ligger dermed i at ansatte må ledes til å lede seg selv, de må ledes til å kunne lede sine relasjoner, og de må ledes til å kunne lede sin egen kreativitet.Inom PBS ska alla insatser vägledas av forskning och evidens på området samt av etiska principer och respekt för människovärdet.