Outvecklade reproduktionsorgan, förstorad bröstvävnad) tecken på testosteronbrist.Rökning är mycket skadligt för ditt ofödda barns hälsa, och det är bäst att sluta röka innan du blir gravid.

Om ni är över 35 år bör ni söka hjälp efter att ha försökt i sex månader, och omedelbart om ni är över.Det kan behandlas med läkemedel eller genom att ta bort den extra vävnaden.Om det finns en risk att du har fått klamydia ska du gå till din läkare och testa dig.

Processen separerar spermierna från de vita blodkropparna och fettsyror (prostaglandiner) i sädesvätskan vilket kan hindra spermiernas rörlighet.Nedan följer en sammanställning av vanliga problem och behandlingsmöjligheter.