Har könsrelaterade svordomar blivit vanligare bland svenska ungdomar.Jävlar!" I sammanhanget är förstås svadan både passande och begriplig, men skulle de ansvariga för JAS-projektet senare uttryckt sina liknande känslor på samma sätt inför journalister och allmänhet så skulle det uppfattats helt annorlunda.Vilka svordomar som används samt hur och när de brukas kan därför fungera som en gruppmarkör.

I Sverige är könsrelaterade eller sexuellt grundade svordomar mindre vanligt.I finlandssvenskan är dock den direkta översättningen av "vittu!

men är ofta religiöst grundade fan!Användandet av svordomar som förstärkningsord är vanskligt då bruket kan uppfattas ohyfsat.