Så ansöker du om arbetstillstånd.Liknande system tillämpas i Storbritannien, Danmark och flera länder.Det kallas Van der Elst-visum.

6 1 Ansökan om uppehållstillstånd SwedenAbroad.En icke- medborgare som saknar uppehållstillstånd (eller andra handlingar som krävs för vistelse i ett land, till exempel visum ) kan bli avvisad / utvisad av myndighet till det landet där personen är medborgare.Poängberäkningen baseras på utbildning, ålder, tidigare och förväntad lön, yrkeskvalifikationer, engelska språkkunskaper, samt startkapital för att starta eller ta över ett företag (om man söker till entreprenörskategorin).

Kategori 4 är för studenter.Råd och stöd till migrationsverket, andra myndigheter, kommuner och förvaltningar.Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av deras flyktingskäl.