18.8 Om det Deklarerade värdet för en Försändelse överskrider de tillåtna gränserna (se Avsnitt.3 och.4 reduceras värdet automatiskt till gränsen för en sådan Försändelse.FedEx kan inte efterleva en begäran att ändra informationen om det deklarerade värdet på Flygfraktsedeln efter att Försändelsen har lämnats för anbud till FedEx.Sony-koncernens uppförandekod, sony-koncernens uppförandekod antogs av Sony Corporation i maj 2003.

Användarvillkor, läs användarvillkoren om du har för avsikt att använda Sony Mobile Communications webbplatser eller något av våra program.Läs sekretesspolicyn, immaterialrätt, sony Mobile Communications erkänner värdet av immateriell egendom.Samlarobjekt kan vara nutida eller relatera till en förgången tidsperiod; Film, fotografier (inklusive negativ till fotografier fotoplåtar och diabilder; Artiklar som på grund av sin natur är känsliga för skador, eller vars marknadsvärde är särskilt föränderligt och svårt att avgöra; Glaskonst, inklusive men inte uteslutande.

18.6 FedEx är inte ansvarigt för förlust, skada, försening, felleverans eller utebliven leverans av Försändelser som inte kan accepteras, inklusive men inte uteslutande kontanter eller valutor (se Avsnitt 8: föremål SOM inte accepteras FÖR transport).Listan kan uppdateras då och då och är inte avsedd att begränsa eller göra avkall på eventuella ytterligare varumärken som kan användas.